Beautyforall

Voetreflexmassage

Wat is Voetreflexmassage?


 

Voetreflexmassage is een oude geneeswijze die afkomstig is uit China en India. De voet weerspiegelt de conditie van het lichaam en ook van de emotionele gesteldheid. In de voeten zitten reflexpunten die verbonden zijn met het zenuwstelsel en alle organen, gewrichten, spieren. Door zorgvuldig gedoseerde druk uit te oefenen, wordt het lichaam uitgenodigd zichzelf te genezen. Emoties kunnen worden verwerkt en geestelijke spanningen worden losgelaten. Het uitgangspunt bij de voetreflexmassage is de gehele mens. Bij gezonde mensen zijn lichaam en geest in balans. Mocht er een verstoring optreden dan heeft het lichaam zelf een groot herstellend vermogen. Door allerlei oorzaken, zoals werkdruk, verkeerde werkhouding, maar ook door verkeerde voeding en psychische problemen, kan er echter een dusdanige blokkade optreden, dat het lichaam niet meer in staat is zichzelf te herstellen. Dit kan tot gevolg hebben dat een bepaald orgaan of lichaamssysteem niet goed meer functioneert, waardoor er klachten ontstaan. Op de voeten worden alle organen, spieren en zenuwen van het lichaam gereflecteerd. Tijdens een behandeling bewerk ik de hele voet. Door het bewerken van de reflexen kunnen de aanwezige spanningen en blokkades opgespoord en weggenomen worden, waardoor het lichaam zèlf weer in balans kan komen en zo het genezingsproces kan beginnen.

 

27294085 - reflexology how to treat the pain with reflexology

 

Voeten vormen het fundament van de mens. Zij zorgen letterlijk en figuurlijk voor gronding. Een goede verbinding met de aarde leidt al snel tot een verbetering in de energiehuishouding. Je krijgt weer nieuwe energie en daardoor zit je lekkerder in je vel.

Voetreflexmassage zorgt voor een onbelemmerende energiedoorstroming in het hele lichaam. Deze energiedoorstroming is de basis voor onze gezondheid. De behandeling harmoniseert het lichaam en stimuleert het zelfgenezende vermogen en het immuunsysteem. Zo kunnen klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Voetreflexmassage is een veilige therapievorm die wordt toegepast bij diverse klachten. De therapie is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

Een voetreflexbehandeling heeft invloed op de gehele mens; zowel lichaam als geest. Het kan daarom – ook als aanvulling op een reguliere behandeling – uitstekend worden toegepast bij stress, vermoeidheid en aandoeningen die daarmee verband houden, bij emotionele stoornissen, spijsverteringsklachten, menstruatieklachten, slapeloosheid, vocht vasthouden en de meeste chronische en acute ziekten. Het is een veilige therapievorm en ook gezonde mensen ervaren een behandeling als zeer positief.

Iemand hoeft niet ziek te zijn om baat te hebben bij voetreflextherapie. Voor veel mensen betekent de behandeling een opkikker. Voor anderen is het een preventief middel om niet uit balans te raken. In het laatste geval adviseer ik een behandeling om de 4 tot 8 weken, afhankelijk van hoe lang iemand in balans blijft.

Contra indicaties

Er wordt niet behandeld bij besmettelijke huidziekten zoals voetschimmel, algemene infectieziekten zoals griep, verkoudheid, keelontsteking e.d., koorts, vaatproblemen en trombose.

Voetreflexmassage is geen vervanging voor medicijnen en behandeling door een arts of andere deskundige. Het is ook zeker geen wondermiddel. Het vormt wel een effectieve aanvulling op reguliere behandelingen. Bij twijfel krijgt u altijd het advies om een arts te raadplegen!

Reactie’s op een voetreflexmassage kunnen zijn:

Tijdens de behandeling, meer dan normaal transpireren, het koud of juist warm krijgen, prikkelingen, geeuwen/ slaperigheid, huilen, opkomende emoties, enz
Vlak na de behandeling, duizeligheid, gevoel van zweven, blijheid en ruimte voelen, een energiek gevoel of juist loomheid enz.

Reacties na de voetreflexmassage:

Niet iedereen merkt een duidelijke reactie, dit betekent alleen maar, dat de veranderingen op een heel subtiel niveau plaatshebben en dus niet dat de behandeling niet werkt! Klachten kunnen ook tijdelijk verergeren. De volgende reacties kunnen voorkomen; Geeuwen, boeren, winderigheid, emoties uiten, slechter of juist beter slapen, koude rillingen, of schokjes van de spieren, dit betekent dat de energie van het lichaam weer in balans komt. Tijdelijke vermoeidheid, om daarna opvallend veel energie te hebben, negatieve gemoedstoestanden, maken plaats voor positieve. Acceptatie van gebeurtenissen, situaties en personen. Tot inzichten komen. Meer afvalstoffen verlaten het lichaam, zweten, meer moeten plassen e.d.

Drink de eerste twee dagen na de behandeling extra water ,zodat de afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden.

Als de klachten al lang aanwezig zijn kan het nodig zijn om meerdere behandelingen toe te passen voordat het patroon doorbroken wordt .

Een voetreflexbehandeling duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.