PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY FOR ALL UITGEEST

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty for All verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Beauty for All, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty for All verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

Beauty for All, Marcha van Dalen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37109163
Voetverzorging Miriam, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61458430
Nath’s massage. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74426958
Salon Savine. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 84424966


2. Welke gegevens verwerkt Beauty for All  en voor welk doel 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens en eventueel postadres (wanneer nodig);
c) telefoonnummer, e-mailadres;
d) Voor – en na foto’s;

2.2 Beauty for All  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;

b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty for All ;
c) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer slaan wij niet lokaal op, maar alleen in de Cloud. Vanuit onze website (gemaakt met WordPress Webdesign by CREABYTES) worden de ingevoerde gegevens in ons online boekingssysteem Salonized bijgehouden. Dit boekingssysteem is evenals de website up-to-date met betrekking tot de AVG-2018. Zie voor meer informatie: www.salonized.com/nl/avg-2018
d) Voor- en na foto’s van behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van voeten, gezicht, wenkbrauwen, wimpers etc, worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u;
e) Het beeldmateriaal welke Beauty for All op Social Media deelt, worden gedeeld om onze doelgroep (vrouwen) te inspireren en nieuwsgierig te maken naar de diensten die Beauty for All  aanbiedt. Het is tevens een vorm van marketing. Dit wordt (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u;
f) Beeldmateriaal, maar ook testimonials, worden ook op de website van Beauty for All  getoond (www.beautyforall.nl). Deze worden gedeeld om onze doelgroep (vrouwen) te inspireren en nieuwsgierig te maken naar de diensten die Beauty for All aanbiedt. Dit wordt (anoniem) gedeeld na toestemming van u.


3. Bewaartermijnen

Beauty for All verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty for All passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty for All gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresses van Beauty for All kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty for All zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresses.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty for All op je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresses van Beauty for All via info@beautyforall.nl of telefonisch via 0251-311198.


6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.